MV-เพลงประกอบละครเรื่องรักประกาศิต - โดย ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิจใจ

MV-เพลงประกอบละครเรื่องรักประกาศิต - โดย ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิจใจ
MV-เพลงประกอบละครเรื่องรักประกาศิต - โดย ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิจใจ
มาลองฟังเวอร์ชั่นของคุณ ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิจใจ ก็ได้อารมณ์ไปอีกแบบ เพลงรักประกาศิต (คำร้อง: วิรัช อยู่ถาวร, ทำนอง: วิรัช อยู่ถาวร, เรียบเรียง: Banana Boat )


เนื้อเพลง รักประกาศิต (เพลงประกอบละคร รักประกาศิต)

ขับร้องโดย คุณ / ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิจใจ
เพลงรักประกาศิต (คำร้อง: วิรัช อยู่ถาวร, ทำนอง: วิรัช อยู่ถาวร, เรียบเรียง: Banana Boat )

ครั้งเราไม่เข้าใจกัน ขาดความผูกพันฉันเธอ
ฉันเป็นเช่นไรนะเออ สิ่งใดที่เธอข้องใจ
บอกให้รู้สักหน่อย สักเล็กน้อยเป็นไร
ต้องหมองใจ เพราะใครเขาแกล้ง
โปรดจงเผยความใน หัวใจเคลือบแคลง
ระแวงฉันด้วย เหตุใด
ครั้นเรามาเข้าใจกัน เกิดความผูกพันฉันเธอ
ฉันเองจริงใจนะเออ ด้วยเธอก็คงซึ้งใจ
สิ่งบาดหมางอารมณ์ ที่ทับถมทรวงใน
ถูกทิ้งไปสิ้นคลาย หมองเศร้า
สิ่งที่เหลือภายใน หัวใจแห่งเรา
คือความรักเนาแนบครอง คล้องใจ
ครั้นเรามาเข้าใจกัน เกิดความผูกพันฉันเธอ
ฉันเองจริงใจนะเออ ด้วยเธอก็คงซึ้งใจ
สิ่งบาดหมางอารมณ์ ที่ทับถมทรวงใน
ถูกทิ้งไปสิ้นคลาย หมองเศร้า
สิ่งที่เหลือภายใน หัวใจแห่งเรา
คือความรักเนาแนบครอง คล้องใจ
MV-เพลงประกอบละครเรื่องรักประกาศิต - โดย ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิจใจไม่มีความคิดเห็น: